— Drs. Matthijs Smakman —

Heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen baat bij Sociale Robots?

Heeft de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen baat bij Sociale Robots?

Deze studie geeft aan dat de sociale robots die momenteel in het onderwijs worden gebruikt, weinig bedreiging vormen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, volgens leraren die deze robots in hun dagelijks onderwijs hebben toegepast. Kinderen met speciale behoeften lijken gevoeliger voor sociale binding met een robot dan gewone kinderen. Deze sociaal-affectieve band lijkt echter meer positieve effecten te hebben, waardoor ze gemakkelijker contact kunnen maken met hun menselijke leeftijdsgenoten en leraren.