Vertelknuffel SAMbuddy

Vertelknuffel SAMbuddy

Vertelknuffel SAMbuddy met Computable Award

Gehoord worden, ook als er even niemand luistert...

"Nu durf ik het wel aan jou te vertellen!" zei Sam tegen mij. De Vertelknuffel versterkte Sams zelfvertrouwen, waarna de communicatie tussen ons verbeterde.

-- Ben, leerkracht speciaal onderwijs --

"Nu durf ik het wel aan jou te vertellen!" zei Sam tegen mij. De Vertelknuffel versterkte Sam's zelfvertrouwen, waarna de communicatie tussen ons verbeterde.

-- Ben, leerkracht speciaal onderwijs --


Vertelknuffel SAMbuddy

is een zachte knuffel die verhalen kan opnemen en die je via de (offline) app weer kunt terugluisteren. SAMbuddy:

  • is geduldig en voorspelbaar
  • luistert zonder oordeel of bedoeling
  • geeft autonomie en zelfvertrouwen

1 Op de 10 kinderen wordt gepest, 34.000 kinderen volgen speciaal onderwijs en er zijn 62.000 kinderen met een verstandelijke beperking.


animatie: Danielle Schoonheym / Kas Groothoff / Xavier Leiwakabessy, Grafisch Lyceum Utrecht

Lees meer over de Vertelknuffel

onderbouwing & cijfers

Previous Slide
Next Slide

Kinderwelzijn vergroten door de communicatie tussen kinderen en volwassenen te verbeteren, is onze belangrijkste motivatie om de Vertelknuffel te realiseren.

Deel je deze motivatie en ben je op zoek naar een waardevolle investering?

INVESTEREN IN VERTELKNUFFEL BV


Of steun belangeloos de ontwikkeling van de Vertelknuffel en help ons bij de volgende stap:

Voor de upgrade van de app en een landelijke pilot met 200 Vertelknuffels in 2025, zamelen we € 44.000 in. Dan kunnen zorg- en onderwijsprofessionals deze echt gaan inzetten en worden kinderen beter gehoord en begrepen!

DONEREN

januari 425
februari 475
maart 1,075
april 1,265
mei 1,575
juni 2,325
juli 2,600
2,325

Team

We zijn een sociaal en circulair gedreven organisatie met een team van betrokken en ervaren mensen. We handelen in samenspraak met zorg- en onderwijsprofessionals (ons expertise-netwerk), de prachtige mensen van naaiatelier UnIk en al onze 900+ fans, die ons op de voet volgen en steunen!

Raoul is algemeen directeur en ontwikkelt samen met Lex vanaf het eerste uur (2020) de Vertelknuffel. Dit vanuit jarenlange ervaring in onderwijs en visie op kinderwelzijn. Vincent en Roel voegde zich in 2023 bij het team en dragen de logistiek, planning, standaardisering en certificering.

Raoul Postel

Raoul Postel

— team —

 

Lex Hupe

Lex Hupe

— team —

 

Vincent Kersten

Vincent Kersten

— team —
 
Roel van der Zanden

Roel van der Zanden

— business advisor —

 

Partners

Overzicht van de belangrijkste partners van Vertelknuffel SamBuddy

  Pesten

Pestgedrag is niet altijd goed waar te nemen. De vertelknuffel kan hierbij helpen, omdat het gepeste kind op een zelf gekozen moment hierover kan vertellen. Voor deze toepassing adviseren we een private plek, zoals een stilteruimte, waar het kind kan vertellen wat er speelt, zonder dat anderen dit zien.

  Gevoelige onderwerpen

Bij onderwerpen als gender-identiteit, sexuele voorkeur, disciminatie, vluchtelingen kan de Vertelknuffel een neutrale rol spelen. Door het inspreken van vragen en die door de vertelknuffel te laten stellen, voelen kinderen zich vaak veiliger en minder verlegen om een antwoord te geven.

  Ouder-kind relatie

Het is als ouder niet eenvoudig om te begrijpen wat er in het hoofd van het kind omgaat. De Vertelknuffel kan de brug zijn tussen de beleving van het kind en de ondersteuning van de ouder. We adviseren bij thuisgebruik een goede begeleiding van de knuffel door de ouder(s). Als een kind iets inspreekt en de opnameknop ingedrukt houdt, dan weet het heel goed dat er iemand meeluistert. Het wil dan ook echt gehoord worden.

  Spraak- en Taalondersteuning

De Vertelknuffel kan als hulpmiddel worden ingezet om taalvaardigheid te oefenen. Taaloefeningen kunnen worden ingesproken en door het kind worden uitgevoerd.

  Langdurig ziek

Langdurig zieke kinderen ontvangen vaak veel functionele aandacht of over het behandelproces. Maar hoe het zich hier nu onder voelt, blijft nog vaak onderbelicht. Dat is overigens ook in de volwassenen-zorg nog vaak het geval. De Vertelknuffel biedt troost en een maatje tijdens het proces. Verplegend personeel en/of artsen kunnen regelmatig nieuw informatie en vragen inspreken, waardoor het kind op de hoogte blijft, maar ook zelf verhaal kan doen over de situatie en gedachtes.

  Vluchteling

Gedwongen moeten vluchten uit je land en na een enorm zware tocht onderdak vinden in een onbekend land zorgt voor trauma's. De Vertelknuffel is onafhankelijk van taal, waardoor kinderen op hun eigen manier tegen de knuffel kunnen praten.

  Angsten

Bij angsten is de Vertelknuffel een veilig luisterend oor. Door inspreken of inzingen van verhaal of lied met eigen vertrouwde stem, kan de angst verminderen en voor afleiding zorgen.

  Dagboek

Naast het gebruik tussen de volwassene en het kind, kun je er ook voor kiezen om de knuffel geheel met wifi-code aan het kind te geven. De Vertelknuffel kan dan bijvoorbeeld als dagboek gebruikt worden.

  Kind in isolatie

Wanneer een kind noodgedwongen in isolatie zit, kan de Vertelknuffel troost bieden en een uitlaatklep voor gedachtes.

Nieuw prototype ontwerp Siem de Zon

4 Leerlingen van het Melanchton College in Berschenhoek hebben een nieuwe vorm knuffel ontwikkeld: Siem de Zon. Het is nog een prototype, maar er is zeker interesse om de vorm van een zon op te nemen in de collectie....

Artikel: De Vertelknuffel als geduldige vriend

— Klik-magazine / Mariët Ebbinge —

'Klik-magazine', het kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg interviewde ons en schreef een integer verhaal over de essentie van de Vertelknuffel.

Yes!Delft Pitch: Een rustig kind...

“Uniek buitenbeentje met een betekenisvolle missie en veelzijdige oplossing” was wat diverse partijen Lex en mij teruggaven, na een geslaagde pitch met 8 andere, super gedreven, sociale startups bij Yes!Delft. Bekijk hier onze pitch:

Vertelknuffel goes International!

De Vertelknuffel is even op reis naar De World Expo in Dubai!

Samen met Nick van Breda vraagt Sambuddy daar aandacht voor het kind dat gehoord wil worden. In gesprek met diverse internationale organisaties merken we ook daar veel interesse in onze Vertelknuffel, die overigens alle talen spreekt.

Lezing in VR op Event van Stichting ICTU

Nick van Breda en Raoul Postel hebben op het Inspiratiefestival van Stichting ICTU, de ict-organisatie van de overheid, een mooie lezing gegeven over de de ontwikkeling van de Vertelknuffel Sambuddy. Deze werd als livestream uitgezonden naar de bezoekers, maar men kon deze lezing ook in Virtual Reality bijwonen. Veel dank aan ICTU voor deze prachtige gelegenheid!

WINNAAR Computable Awards!

Team Vertelknuffel Sambuddy is in 2021 uitgeroepen tot winnaar van de Computable Awards in de categorie onderwijs!

Vertelknuffel interview op Radio 1

Nick van Breda (SamBuddy) is door NPO Radio 1 uitgenodigd om te vertellen over de Vertelknuffel....

Een thuis voor laatste prototypes!

Vandaag een Vertelknuffel mogen overhandigen op de basisschool Oscar Romero (RVKO) in Rotterdam Crooswijk. En... de laatste van 10 prototype-knuffels, is bezorgd bij het HU-LAB van de Hogeschool Utrecht....

Pitch bij High Tech NL 'Dragons meet robots, IoT en AI'

Eind januari 2021 hebben we Vertelknuffel SamBuddy gepitched bij Dragons meet Robots, IoT en AI in Eindhoven....

Research Social Robotics

De Vertelknuffel wordt inmiddels ook als effectief onderzoeks-product gebruikt door de onderzoeksgroep Social Robotics van de Hogeschool Utrecht....

Twee knuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo, Waalwijk

Vandaag 2 prototype Vertelknuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo. Wij zijn heel blij dat zij gaan testen of ook ouderen blij worden van deze knuffel...

Eerste Knuffel overgedragen aan Basischool Anne de Vries, Epe

Vandaag is de eerste Vertelknuffel overgedragen aan Basisschool Anne de Vries in Epe in de persoon van initiatiefneemster Joanne Coes.

10 Pilot-Partners

Om dit prototype te vertalen naar een prachtig product, werken we samen met een tiental Pilot-partners die allemaal een prototype hebben aangeschaft....

Startup & Running met de Knuffelfabriek!

Proud to present de VertelKnuffel SamBuddy voor Onderwijs & Zorg! Naast het doel om kinderen makkelijk hun verhaal te laten doen tijdens emotionele momenten, gaat de productie van de knuffel ook werkgelegenheid verschaffen aan mensen met een verstandelijke beperking bij de Knuffelfabriek!