— Drs. Matthijs Smakman —

Een betrouwbare robotvriend voor basisschoolkinderen.

Een betrouwbare robotvriend voor basisschoolkinderen.

De resultaten van dit onderzoek hebben aangetoond dat robots het potentieel hebben om betrouwbare interacties met kinderen tot stand te brengen. Verder wordt aangetoond dat kinderen zich op hun gemak voelen bij interactie met een robot die is ontworpen voor comfort en dat sociale robots net zo effectief kunnen zijn in het verminderen van stress bij kinderen als een traditionele klassieke muzieksessie....

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of humor, intonatie en gender een rol spelen bij het winnen van het vertrouwen van kinderen in sociale robots, en of sociale robots het stressniveau van kinderen in het basisonderwijs kunnen verminderen. Onze resultaten hebben aangetoond dat robots het potentieel hebben om betrouwbare interacties met kinderen tot stand te brengen. Verder hebben we aangetoond dat kinderen zich op hun gemak voelen bij interactie met een robot die is ontworpen voor comfort en dat sociale robots net zo effectief kunnen zijn in het verminderen van stress bij kinderen als een traditionele klassieke muzieksessie. Vanuit een meer praktisch perspectief is het opmerkelijk dat zowel de robot als de klassieke muziekinterventie een vergelijkbaar stressverlagend effect hebben. Dit zou erop kunnen wijzen dat de gunstige effecten van sociale robots tot op zekere hoogte kunnen worden opgewekt door robots die aanzienlijk minder geavanceerd en complex (en dus goedkoper) zijn dan andere beschikbare sociale robots (bijv. PARO, AIBO, Pepper). Deze bevinding suggereert dat eenvoudige, meer betaalbare robots kunnen worden gezien als een haalbare optie voor stressvermindering in situaties waar meer geavanceerde en geavanceerde apparaten niet beschikbaar zijn. In het licht van deze resultaten zijn wij van mening dat sociale robots kinderen een nieuw hulpmiddel bieden om hun gevoelens open te stellen, waardoor kinderen negatieve ervaringen kunnen delen (zoals gepest worden) die anders onopgemerkt zouden blijven.

Lees het hele onderzoek(Engels)...