— Lex Hupe —

De knop

De knop

Met de opnameknop kan het kind zelf kiezen hoe het zijn verhaal wil vertellen aan de vertelknuffel: gewoon zo, of met ingedrukte knop. Ervaringen in het werken met de vertelknuffel laten zien, dat kinderen zich zeer bewust zijn dat ze deze keuze hebben. Dat geeft een gevoel van autonomie dat heel waardevol is....

Ze zijn 'in charge'. Dat geeft zelfvertrouwen en maakt vervolgprocessen zoals praten met je leerkracht, begeleider of ouder (afhankelijk van de context) een stuk makkelijker.

We horen mooie verhalen hierover. 2 Citaten:

(ouder) "Mijn dochter (9) vindt het soms moeilijk om haar verhaal te doen tegen een volwassene. Maar als ze de vertelknuffel in handen heeft gaat ze eerst even diep nadenken, dan haalt ze een keer diep adem, dan drukt ze de knop in en dan komt er een zin uit. Dan haalt ze haar vinger weer van de knop af, maar even later drukt ze hem weer in en ook al is er dan even een pauze, ze komt toch tot het onder woorden brengen van haar verhaal. Dan komt het er gewoon heel naturel uit." Zegt een moeder van een meisje dat op school wat stil is maar thuis de beschikking over onze vertelknuffel heeft (in bruikleen, om ervaringen op te doen). "Ze merkt dat het makkelijker wordt. Je kunt dus wel echt over emoties praten. Je kropt het niet meer zo op. Ook thuis telt dat enorm. Het wordt.... gewoon!"

(ouder} "Mijn kind (meisje, 7) heeft genoeg knuffels. Haar halve bed ligt er vol mee. Maar nu liet ze me nu 2 keer, uit eigen beweging, haar eigen verhaaltje horen. Wat me opviel, was dat het er allemaal wel samenhangend uit kwam, dat was niet gelukt in het moment zelf als ze het moeilijk had. En ook realiseer ik me nu, dat ze hoogstwaarschijnlijk haar geheimen met haar knuffels deelt. Logisch, want daar heb je privacy voor nodig! Had ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Althans...... ik deed dat natuurlijk ook toen ik zelf kind was!"

Graag willen we meer ervaringen opdoen, samen met u!

JA, ik wil een Vertelknuffel