— Lex Hupe —

Hoe uit jij je emoties?

Hoe uit jij je emoties?

Hoe uiten we eigenlijk onze emoties? Dat weet toch iedereen? Als je daar even echt bij stilstaat merk je dat dat niet altijd eenvoudig is. De eerste neiging is om te zeggen dat we ze in woorden uiten. Maar er zijn nog andere manieren.

Je gevoel onder woorden brengen vereist een paar voorwaarden.

  1. je moet in staat zijn om jezelf ruimte te geven om die gevoelens te voelen (soms lukt dat niet, als je door een emotie overmand bent)
  2. Er moet een mogelijkheid zijn ze in vorm te kunnen uiten - met taal, dans, tekenen, kleien of op een andere manier die bij jou past
  3. Er moet een vertrouwensvolle band zijn met anderen - er moet iemand zijn die ernaar kan en wil luisteren. Of juist niet - soms is het weer handig dat je zelf kunt kiezen om even niemand in de buurt te hebben

Dat zou ideaal zijn! Lukt dat altijd? Hoe zou dat bij kinderen gaan denk je?

Wij doen momenteel onderzoek om kinderen die het soms even moeilijk hebben, een mogelijkheid te geven om hun emoties te uiten zonder dat er op dat moment iemand anders beschikbaar is. Oftewel: gehoord worden, ook als praten even niet lukt.

JA, ik wil een Vertelknuffel