— Lex Hupe —

Het schoolplein

Het schoolplein

Op het schoolplein hing ik er maar een beetje bij. Ik had geen vriendenclubje waar ik bij hoorde. Spelletjes deed ik zo af en toe mee, sporadisch wanneer de kinderen die, net als ik, tussen alle groepjes in vielen elkaar opzochten. Hoe je vrienden moest maken wist ik niet. Hadden ze misschien magische vaardigheden, die ik niet bezat?

Zo'n onbestemde kluwen van gevoelens - herken jij dat? Je gevoel onder woorden brengen vereist een paar voorwaarden.

  1. je moet in staat zijn om jezelf ruimte te geven om die gevoelens te voelen
  2. Er moet een mogelijkheid zijn ze in vorm te kunnen uiten - met taal, dans, tekenen, kleien of op een andere manier
  3. Er moet een vertrouwensvolle band zijn met anderen - er moet iemand zijn die ernaar kan en wil luisteren

Dat zou ideaal zijn!

Wij doen momenteel onderzoek om kinderen die het soms even moeilijk hebben, een mogelijkheid te geven om hun emoties te uiten zonder dat er op dat moment iemand anders beschikbaar is. Oftewel: gehoord worden, ook als praten even niet lukt.