— Wilma Kaptein —

Wat is een zorgintensief kind en welke problemen komen daarbij kijken?

Wat is een zorgintensief kind en welke problemen komen daarbij kijken?

Het is niet altijd even eenvoudig voor ouders van een zorgintensief kind, om het kind de optimale ondersteuning te bieden. Wat is een zorgintensief kind precies? Welke problemen hebben andere gezinnen met een zorgintensief kind?

Wat is een zorgintensief kind?

Een zorgintensief kind, is een kind dat langdurig meer zorg nodig heeft dan andere kinderen. Dit komt soms door een handicap, stoornis, ziekte. traumatische gebeurtenis of combinatie daarvan. Hoeveel, en wat voor zorg een kind nodig heeft, is per kind verschillend.

Problemen die ontstaan bij de ouders

Veel ouders van zorgintensieve kinderen staan onder constante druk. Een burn-out ligt op de loer en relatieproblemen zijn niet ongewoon. Ook kunnen andere kinderen in het gezin zich minder gezien, anders of eenzaam voelen. Hoewel er allerlei instanties zijn die dolgraag willen helpen, lopen de begeleiders vaak tegen soortgelijke problemen aan. Het is stressvol en lastig om een kind goed te ondersteunen en begeleiden. En om te weten wat er precies nodig is.

Ouders zitten in een constant zorgproces.

Ze hebben een dagtaak aan afspraken, cursussen en het zoeken naar de juiste hulp en middelen en de eventuele vergoeding daarvan. De zoektocht naar hulp kan lang en slopend zijn. Er komt geen eind aan: je kind blijft zich ontwikkelen en daardoor verandert de situatie constant. Jouw kind heeft dus ook telkens andere zorg en begeleiding nodig. Het vergt veel veerkracht en inventiviteit van ouders om de zorg en begeleiding te vinden die het beste past bij hun kind.

‘Mijn zoon heeft HSP en een trauma. Hij krijgt woede-aanvallen en kan zelfs de schooljuf bijten. De school begrijpt niet dat het gedrag door het trauma komt en zien hem vooral als lastig. Als hij druk is met een ander kind, wordt hij de klas uitgestuurd en naar mij teruggebracht.’
- Moeder -

Problemen die ontstaan bij het kind

En voor de kinderen zelf is het natuurlijk ook heel stressvol. In veel gevallen merken ze echt wel dat ze ‘anders’ zijn dan leeftijdsgenoten. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed meedoen met andere kinderen of worden anders aangekeken of behandeld. Of ze worden niet – of verkeerd – begrepen als ze proberen iets duidelijk te maken.
Daar komen dan weer een hoop emoties bij kijken. Emoties die niet altijd even gemakkelijk zijn om onder woorden te brengen, zeker voor jonge kinderen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand. En dat is frustrerend, met alle gevolgen van dien. Het kind krijgt last van driftbuien, vraagt extreem veel aandacht en vaak op een verkeerde manier, heeft problemen met slapen of raakt snel overprikkeld.Ons onderzoek naar de aard van de problemen bij deze kinderen bracht deze zorgelijke situaties naar boven:

  • Meer dan de helft van deze kinderen zit niet lekker in zijn vel
  • Driekwart van de zorgintensieve kinderen komt niet tot leren
  • Driekwart van deze kinderen krijgt niet de begeleiding die nodig is om zich goed te
    ontwikkelen

Emoties stapelen zich op en leiden tot ontploffingen. Dat is niet leuk voor het kind, en is ook ingewikkeld voor zijn leerkracht klasgenoten, broertjes en zusjes of ouders. Zeker als ze niet goed snappen waar deze uitbarsting nu weer vandaan kwam.

Hulp vanuit instanties

Gemeentes, instanties en vrijwilligers helpen bij de zorg voor zorgintensieve kinderen. Maar ook voor begeleiders is het soms lastig om precies te achterhalen waar een kind behoefte aan heeft. Aangeboden begeleiding betekent niet direct dat een kind geen frustraties meer voelt. De problematiek blijft.

Vertelknuffel

Het uiten van emoties en praten is dus erg belangrijk. Zelfs noodzakelijk. Maar voor veel zorgintensieve kinderen is dit heel lastig. Daarom ontstond in 2021 het idee voor de Vertelknuffel SamBuddy.
Sambuddy is een zachte knuffel die luistert en vragen kan stellen. Vragen die zijn ingesproken door bijvoorbeeld een begeleider. Wanneer het kind niet lekker in zijn vel zit, knuffelt en praat hij met Sambuddy. Zichzelf uiten, op een moment dat het kind dat nodig heeft – ook als ouders of
begeleiders daar op dat moment geen ruimte voor hebben. De Vertelknuffel oordeelt niet. Het maakt niet uit of het kind minder goed uit zijn woorden komt. Ook hoeft het kind geen sociaal gewenste antwoorden te geven. Sambuddy biedt een kind de mogelijkheid om zich te uiten en gehoord te worden, waar en wanneer dan ook. Ook als praten even niet lukt. En dat kan net die extra druk van de ketel halen en jou helpen het kind te begrijpen en de meest passende begeleiding te bieden.

JA, ik wil een Vertelknuffel