Gehoord worden, zelfs als praten even niet lukt.

Gehoord worden, zelfs als praten even niet lukt.

Onderzoek doen naar kinderen, samen met zorgprofessionals. Doe je mee?

Goed gesprek tussen kind en volwassene.

Gebruik deze vragen als preventief hulpmiddel bij de communicatie tussen het kind (3-9 jaar) en de volwassene.

Driekwart van de kinderen komt moeilijk tot leren of krijgt niet de begeleiding die zij nodig hebben. Vaak omdat men niet weet wat er werkelijk speelt. Meer dan de helft van deze kinderen voelt zich eenzaam of zit niet lekker in z'n vel.  Dit blijkt uit ons onderzoek onder meer dan 200 ouders, zorg- en onderwijsprofessionals.

Belangrijk dus, om bij gesprekken met kinderen handvatten te hebben, waarmee je zelf in staat bent om erachter te komen wat er speelt en in het kinder omgaat. Vanuit ons netwerk van zorg- en onderwijsprofessionals hebben we belangrijke gespreksonderwerpen vertaald naar heldere vragen en adviezen zoals:

 • Welke vragen stel je om er achter te komen wat er aan de hand is?
 • Welke hulp is effectief?
 • Wat zijn de beste gesprekstechnieken?
 • Op welke manier effectief stress te reduceren?
 • Hoe krijg je gesprekken gestructureerder op gang?
 • Wat is de kern / emotie in het verhaal? Dus wat zit er achter de emotie?
 • Hoe te leren verwoorden wat er speelt, zodat het dat later ook bij volwassenen kan uiten?

TIP: Laat het kind tegen een vertrouwde knuffel praten, als het moeite heeft om dat direct te doen.

Gesprekstechnieken

Toon oprechte nieuwsgierigheid: stel specifieke vragen waaruit blijkt dat u echt geïnteresseerd bent om ze beter te leren kennen. Vragen met een open einde lokken doorgaans meer gedetailleerde antwoorden uit dan vragen met een gesloten einde, die antwoorden beperken tot simpele 'ja', 'nee' of korte zinnen. Voorbeelden zijn onder meer:

     - Wat was je favoriete onderdeel over vandaag?
     - Kun je me iets opwindends vertellen dat onlangs is gebeurd?
    -  Hoe voel je je nu? Waarom?

Creëer een gastvrije sfeer: laat uw kind weten dat het toestemming heeft om openlijk te spreken zonder angst voor oordeel of consequenties. Zorg ervoor dat ze zich veilig genoeg voelen om gevoelige informatie vrij te geven.

Reflecteer emotioneel: herhaal sleutelwoorden of zinnen die door uw kind worden gebruikt om aan te geven dat u hun gevoelens begrijpt en valideert. Het laat zien dat je bent afgestemd op hun boodschap en helpt bij het opbouwen van verbinding tijdens discussies. Zinnen als "Het klinkt als..." of "Je lijkt nogal overstuur over..." kunnen hierbij helpen.

Vat periodiek samen: Na langere dialogen kan het samenvatten van de hoofdpunten ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft. Bovendien, als een van jullie overweldigd raakt, maakt een stap terug om te hergroeperen het gemakkelijker om later verder te gaan waar het was gebleven.

Wees accepterend: probeer hun meningen of ervaringen niet af te wijzen of te ontkennen. Zelfs als je het er niet mee eens bent of denkt dat hun perspectief niet helemaal juist is, erken dan eerst hun standpunt voordat je de discussie voorzichtig leidt naar alternatieve standpunten. Streef naar wederzijds begrip zonder uw wil op te leggen of hun inbreng te kleineren.

Het is ook belangrijk dat ouders aandachtig luisteren en de gevoelens van hun kind valideren door te herhalen wat hun kind heeft gezegd en empathie te tonen. Voorkom dat u uw kind onderbreekt of afwijst wat hij/zij mogelijk heeft meegemaakt; in plaats daarvan liefde en zorg uiten. Wees responsief, niet directief. hun kind strategieën leren om ermee om te gaan en hun zelfrespect op te bouwen. Uiteindelijk is de sleutel het creëren van een veilige ruimte waar kinderen hun ervaringen kunnen bespreken zonder bang te hoeven zijn voor oordeel en steun kunnen krijgen van volwassenen die hen willen helpen gedijen. Het doel is om ze dichter bij elkaar te brengen met communicatiemiddelen

vragen & dialogen

Een effectieve dialoog of vraag met ons delen? Mail het ons

School

EXPERT:Aanleiding:


Aanpak:"Ze wordt kennelijk al het hele schooljaar gepest, maar daar komen we nu pas achter."


Vragen/dialogen:


Hoe vind je het op school
Wat vind je het leukste op school?
Wat vind je het minst leuk op school?

Wat zou je anders willen op school? En waarom?
Wat doe je het liefste als je op school bent? En waarom?

Vertel eens, waar kijk je naar uit?
Wat vind jij allemaal spannend of eng om te doen / zien?

Wat wil je doen?
Wil je praten?
Wat kan ik voor je doen?
Wat heb je nodig?

Als je op school iets wil vertellen over thuis, aan wie vertel je dat dan?

Thuis

EXPERT:Aanleiding:


Aanpak:"Als je in overprikkelstaat bent dan is het grootste probleem dat je bevangen bent door emoties en niet in staat tot praten. Praten kan helpen om weer tot jezelf te komen."


Vragen/dialogen:

Hoe vind je het thuis?
Wat vind je het leukste thuis?
Wat vind je het minst leuk thuis?

Met wie ga je het liefste een dagje weg en waarom?
Met wie ga je liever niet een dagje weg en waarom niet?

Wat zou je anders willen thuis? En waarom?
Wat doe je het liefste als je thuis bent? En waarom?

Noem eens 2 dingen waardoor je gaat lachen.
Noem eens 2 dingen die je ooit nog wil gaan doen.

Vertel eens, waar kijk je naar uit?
Wat zou je dit weekend het allerliefste willen doen?
Vertel eens wat meer over jezelf?

Als je thuis iets wil vertellen over school, aan wie vertel je dat dan?

Bezorgd

EXPERT:Aanleiding:

Als je met een kind praat dat verdrietig of depressief is, is het essentieel om de situatie met empathie en begrip te benaderen. Enkele vragen die kunnen helpen bij het starten van een gesprek zijn:

* Wat is er de laatste tijd aan de hand waardoor je je zo voelt?
* Zijn er specifieke situaties of gebeurtenissen die in je opkomen als je zegt dat je je verdrietig of overstuur voelt?
* Heeft u onlangs veranderingen in uw gedrag of energieniveau opgemerkt?
* Hoe ga je om met deze gevoelens?
* Is er iets waardoor je je tijdelijk beter voelt?
* Heb je overwogen om met een professionele counselor of therapeut te praten over hoe je je voelt?

Aanpak:

Om een kind te helpen zich gelukkiger te voelen, is het essentieel dat ouders een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin hun kind zich gehoord en begrepen voelt. Ouders kunnen proberen bronnen van stress te identificeren en aan te pakken, lichamelijke activiteit en lichaamsbeweging aan te moedigen, sociale contacten en vriendschappen te bevorderen, prestaties te erkennen en te vieren, en beloningen en lof te bieden voor inspanning en doorzettingsvermogen. Bovendien kunnen ouders baat hebben bij het zoeken naar externe ondersteuning van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, steungroepen of andere bronnen die gespecialiseerd zijn in het helpen van gezinnen bij het navigeren door problemen rond depressie en angst bij kinderen."Genoeg persoonlijke aandacht voor een kind: Tijd, gelegenheid, kennis. Kinderen worden te veel als groep benaderd. Alle kinderen hebben soms persoonlijke aandacht nodig."


Vragen/dialogen:

Wat gebeurt er als je bezorgd bent?

Wat wil je doen?
Wil je praten?
Wat kan ik voor je doen?
Wat heb je nodig?
Waar is het leuk?

Geheim

EXPERT:Aanleiding:

Luister met medeleven naar uw kind bij het valideren van een gebeurtenis. Dit bevordert de openheid door iets te zeggen als “Heel erg bedankt voor het delen. Dat is logisch, want soms gebeuren er dingen.” Gebruik bij het ongeldig maken zachte eerlijkheid en erken mogelijkheden - "Kunnen we proberen erachter te komen wat hier aan de hand is?" Als je nerveus bent of onzekerheid ervaart... Geef dat toe! Zeg gewoon: "Dit is niet helemaal logisch voor mij, maar laten we het onderzoeken. Ook jouw ideeën zijn welkom.”

Aanpak

Zorg voor een ononderbroken verwerking voor maximale impact en vermijd onderbrekingen behalve voor reflectie van affect of samenvatting. Consistentie is belangrijk. Kinderen staan nog dichter bij een stap naar voren omdat er vertrouwen is gevormd over meerdere blootstellingen heen. Consistente berichtgeving na een pauze stelt ons in staat om alles wat er aan de hand is te erkennen, waarna het rustig herstarten van dit scenario ertoe leidt dat een kind eindelijk klaar is om zijn geheim of andere diepste zorgen naar buiten te brengen - het delen van geheimen."Kinderen missen soms de tijd om hun hele verhaal kwijt te kunnen. Ze hebben de behoefte aan ruimte (tijd) om dat hele verhaal te vertellen. Zonder onderbreking."


Vragen/dialogen:

Wie mag jouw geheim nooit weten?
Wie begrijpt jou goed?
Wat vind je leuk aan jezelf?
Wat helpt jou het best?
Wat wil je anders aan jezelf?

Wat maakt jou boos?
Wat helpt jou om weer rustig te worden?
Wat helpt jou om minder verdrietig te zijn?
Wat vind jij allemaal spannend of eng om te doen / zien?
Wie mag jouw geheim nooit weten?

Verdriet

EXPERT:Aanleiding:

Bij het communiceren met kinderen die verdriet hebben, is het essentieel dat ouders de situatie gevoelig en zorgvuldig benaderen.

Aanpak:

Er zijn verschillende benaderingen om het kind in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Enkele hiervan zijn:

1. Laat het kind op zijn eigen manier rouwen: iedereen ervaart verdriet anders, en kinderen vormen hierop geen uitzondering. Moedig hen aan om hun emoties te uiten, zelfs als ze zich ongemakkelijk of tegenstrijdig voelen. Bied comfort en validatie met respect voor hun individuele ervaring.
2. Luister aandachtig: Geef kinderen de ruimte om hun gedachten en herinneringen te delen zonder ze te onderbreken of te corrigeren. Oefen actief luisteren door terug te herhalen wat ze zeggen om te laten zien dat je hun perspectief hebt gehoord en begrepen.
3. Stel ze gerust over de dood: Help kinderen de dood te begrijpen als een natuurlijk onderdeel van het leven. Leg uit dat het niet betekent dat iemand iets verkeerd heeft gedaan en dat het oké is om verdrietig te zijn. Deel culturele overtuigingen of rituelen rond de dood die troost kunnen bieden.
4. Creëer nieuwe tradities of activiteiten: Kinderen helpen nieuwe tradities te creëren of leuke activiteiten te ondernemen kan dienen als afleiding van verdriet en positieve herinneringen bevorderen. Dit kan inhouden dat de overledene op een speciale manier wordt geëerd of dat er vreugdevolle bezigheden worden nagestreefd.
5. Houd gedragsveranderingen in de gaten: let op gedragsveranderingen die kunnen wijzen op een diepere worsteling met verdriet. Zoek indien nodig professionele hulp, vooral als de symptomen na verloop van tijd aanhouden of verergeren.
6. Geef het goede voorbeeld: demonstreer zelf gezonde coping-strategieën, zoals sociale steun zoeken, zelfzorg beoefenen of deelnemen aan therapeutische activiteiten. Kinderen leren door imitatie, dus het modelleren van veerkracht kan hen aanmoedigen om vergelijkbare vaardigheden te ontwikkelen.
7. Vind ook steun voor jezelf: Onthoud dat voor jezelf zorgen als ouder net zo belangrijk is als het ondersteunen van je kind. Zoek hulp van andere familieleden, vrienden of deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid wanneer u die nodig heeft."Ze was zo gewend om alledaagse dingen met haar vriend te delen, en dat kon gewoon even niet. Dus het 'duiden' van haar gevoel kwam pas naar voren toen ze, in dit geval met haar eigen partner, daar woorden aan kon geven."


Vragen/dialogen:

Het lijkt erop dat je [verdrietig] bent, klopt dit?
Als je wil, kan je er met mij over praten?

Van welke dingen word je verdrietig?

VertelKnuffel: Zullen we een oefening doen waar je misschien wel blij van wordt?
Kind: [antwoord]
VK: Laten we beginnen. Sluit je ogen.
VK: Concentreer je op je lievelingsplek.
VK: Er is verder niemand. Alleen jij en je lievelingsplek.
[Stilte van 15-20 seconden]
VK: Open je ogen maar weer.
VK. Wil je me vertellen waar je was?
VK: Houdt dan de knop met het rondje ingedrukt terwijl je praat.
K: [antwoord]
VK: Hoe voelt het om even op deze plek te zijn?
K: [antwoord]
VK: Als je hier blij van wordt, denk dan op vervelende momenten even aan deze plek

Conflicten

EXPERT:Aanleiding:

Wanneer er conflicten ontstaan tussen ouders en hun kinderen, kan het weten welke vragen ze moeten stellen het verschil maken om ze effectief op te lossen en gezonde communicatiegewoonten te bevorderen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Aanpak:

| "Wat is er vanuit jouw perspectief gebeurd?" | Moedigt actief luisteren aan en bevordert empathie door het kind toe te staan zijn standpunt eerst zonder onderbreking uit te leggen. Dit helpt een veilige ruimte te creëren waar ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. |
| "Wat voor invloed heeft deze situatie op u gehad?" | Helpt onderliggende gevoelens te identificeren en stelt het kind in staat zich vrij te uiten, waardoor ouders eventuele onderliggende problemen met gevoeligheid en mededogen kunnen aanpakken. Het stimuleert ook zelfbewustzijn en emotionele intelligentie. |
| "Kunnen jullie samen een oplossing bedenken?" | Bevordert samenwerking en samenwerking terwijl beide partijen werken aan het vinden van een wederzijds voordelige oplossing. Deze vraag stelt kinderen in staat om eigenaar te worden van probleemoplossende processen en waardevolle levensvaardigheden te leren. |
| "Is er nog iets anders dat u dwars zit aan dit probleem?" | Brengt mogelijke verborgen zorgen of angsten in verband met het conflict aan het licht en zorgt ervoor dat er geen aspecten over het hoofd worden gezien in het oplossingsproces. Bovendien toont het stellen van vervolgvragen oprechte interesse in de gedachten en ervaringen van het kind, wat het vertrouwen en de verbinding versterkt. |

Denk eraan om gesprekken altijd met een open houding te benaderen, het perspectief van het kind niet te onderbreken of af te wijzen, hun inspanningen en vorderingen tijdens het oplossingsproces te erkennen en ondersteuning en begeleiding te bieden wanneer dat nodig is. Door dit te doen, kunnen ouders kinderen helpen om zelfverzekerd en onafhankelijk door conflicten te navigeren, terwijl ze gaandeweg veerkracht opbouwen."Hij heeft op het moment van ontploffen niet de woorden om te zeggen wat er is. Dan moet je hem gewoon even tot rust laten komen."


Vragen/dialogen:

Echtscheiding

EXPERT:Aanleiding:

Echtscheiding, hoewel moeilijk voor ouders, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het welzijn van een kind. Ouders spelen een cruciale rol bij het helpen van hun kinderen om zich aan te passen en vooruit te komen in deze uitdagende tijden. Om effectieve communicatie te vergemakkelijken en een sterke relatie met hun kind na de scheiding op te bouwen, zijn hier enkele vragen die ouders kunnen overwegen:

Aanpak:

| Wat begrijp je van onze gezinsveranderingen? | Begin met het beoordelen van hun begripsniveau en geef uitleg die geschikt is voor de leeftijd om eventuele verwarring of misvattingen over de situatie op te helderen. | |
| Hoe zijn de dingen veranderd sinds we uit elkaar gingen? | Stel open vragen die dialoog stimuleren in plaats van eenvoudige ja/nee-antwoorden. Dit helpt de specifieke problemen, meningen of behoeften van uw kind in verband met de scheiding bloot te leggen. | |
| Zie jij jezelf al tijd doorbrengen in twee huizen? Kun je het hebben over de overgangen? | Haal signalen uit hun antwoorden om een plan te maken dat eventuele verstoringen veroorzaakt door verhuizingen tussen huizen tot een minimum beperkt. Zoek naar input van hun suggesties en voorkeuren om consistentie en stabiliteit te bevorderen. | |
| Heb je momenten gehad dat je van streek of bezorgd was? Is er iemand die je in vertrouwen hebt genomen? | Controleer regelmatig de emotionele toestand van het kind en valideer alle geuite gevoelens. Deel nuttige bronnen (vrienden, counselors) waar ze naar toe kunnen gaan wanneer dat nodig is. | |
| Kun je je voorstellen dat we weer gelukkig zijn? Zou je willen dat we nog steeds leuke tijd samen doorbrengen ondanks dat we niet in hetzelfde huis wonen? | Toon een positieve houding en laat hen weten dat de liefde voortduurt, ongeacht de burgerlijke staat. Stimuleer kansen om gedeelde herinneringen te koesteren of individuele verbindingen te versterken. | |

Probeer het volgende om de genezingsreis na een scheiding te ondersteunen:
* Betrouwbare bronnen van ondersteuning blijven
* Gezamenlijk navigeren door beslissingen die van invloed zijn op uw gezinseenheid
* Het valideren van aanhoudende sterke gehechtheidsbanden met beide ouders"Op het moment van overprikkeling zelf, lukt het niet meer om te praten. Als je veel zelfinzicht hebt, kun je bijvoorbeeld een knuffel pakken voordat het teveel wordt. Dat kun je oefenen met je kind."


Vragen/dialogen:

Blijdschap

EXPERT:Aanleiding:


Aanpak:"Ze wordt kennelijk al het hele schooljaar gepest, maar daar komen we nu pas achter."


Vragen/dialogen:

Pesten

EXPERT:Aanleiding:

Als uw kind naar voren komt om te melden dat het op school wordt gepest, kan dit een zeer verontrustend moment zijn voor zowel de ouder als het kind. Het is echter essentieel voor ouders om de situatie met empathie, begrip en kalmte aan te pakken. Hier zijn enkele stappen die u kunt volgen om uw kind door deze moeilijke tijd te helpen:

Aanpak:

Creëer vertrouwen: Begin met het creëren van een comfortabele omgeving waar uw kind zich gehoord en begrepen voelt. Communiceer actief door oogcontact te houden, met uw hoofd te knikken en verbale signalen te geven om te laten zien dat u oplet.
Stel open vragen: gebruik in plaats van eenvoudige ja of nee-antwoorden open vragen die beginnen met 'hoe' of 'wat' om langere antwoorden aan te moedigen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Wat was je aan het doen toen dit gebeurde?" in plaats van simpelweg "Is er iets gebeurd vandaag op school?"

Luister geduldig en bied emotionele steun: luisteren staat hier voorop, omdat kinderen vaak alleen maar gehoord willen worden. Ouders moeten vermijden de problemen van hun kind te bagatelliseren of hun zorgen teniet te doen, aangezien pesten onuitwisbare littekens achterlaat bij de slachtoffers. Het uiten van oprechte bezorgdheid en warmte bevordert positieve relaties met uw kinderen. Door hen te verzekeren dat het delen van details geen slechte afspiegeling is van uw mening over hen, helpt dit om een diepere betrouwbaarheid te creëren. Overweeg ook om uiting te geven aan uw persoonlijke trots dat u, ondanks deze moeilijke omstandigheden, een eerlijk en oprecht persoon als lid van uw gezin heeft.
Oplossingen bieden: In tegenstelling tot passiviteit en stilte, moeten mama's en papa's actief verandering promoten binnen de onderwijsomgeving. Probeer eerst en vooral je emotionele reactie te verspreiden. Vertrouw op rationaliteit in plaats van op puur instinct om gesprekken met opvoeders vorm te geven over dit schadelijke patroon waarvan u denkt dat het snel moet eindigen. Werk samen met docenten om strategische oplossingen aan te pakken. Helaas ontstaan er af en toe conflicten tussen voogden en instructeurs, waarbij de superintendent betrokken moet worden binnen grotere districtskaders waar systematische problemen veel klaslokalen doordringen"Ze wordt kennelijk al het hele schooljaar gepest, maar daar komen we nu pas achter."


Vragen/dialogen:

Hoe voel je je nu?
Zo voel ik mij ook wel eens, fijn dat je het deelt!
Aan wie vertel je, hoe je je voelt?
Het is altijd goed om met iemand te praten over je gevoelens!
Welk gevoel komt bij je op als je denkt aan vandaag/morgen?
Hoe komt dat?
Wat zou je met dat gevoel willen doen?
Geef mij eens een stevige knuffel?
Met wie zou je je verhaal willen delen?
Wat zou je vragen aan degene die jouw pest?
Wat wil je zelf doen om minder gepest te worden?

Angsten

EXPERT:Aanleiding:

Angst is een veelvoorkomend probleem bij veel kinderen, wat zorgvuldige omgang en communicatieve vaardigheden van ouders vereist. Hier zijn enkele voorbeelden van vragen die u uw kind kunt stellen als hij/zij tekenen van angst vertoont:

     Waar maak je je zich op dit moment specifiek zorgen over?
     Zijn er eerdere gevallen geweest van soortgelijke zorgen of angsten? Zo ja, deel dan details over die ervaringen.
     Zijn deze gedachten nieuw of terugkerende gedachten die steeds terugkomen? Wat triggert hen?
     Kun je je een gebeurtenis uit het verleden herinneren waarbij je voor een zware uitdaging met succes je zenuwen kalmeerde? Deel, indien van toepassing, alle inzichten die uit die ervaring zijn opgedaan.
     Hoe gaat u doorgaans om met zorgen of nerveuze gevoelens - Zou het gemakkelijker voor u zijn om uw angsten te ontladen door ze eerst op te schrijven en ze vervolgens verbaal te delen? Of vice versa? Laten we met beide methoden experimenteren de volgende keer dat je gevoelens van onbehagen tegenkomt, oké?

Aanpak:

Strategieën voor ouders om het angstniveau van het kind te verminderen:
• Leer ontspanningstechnieken zoals diepe ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning of meditatieoefeningen. Deze methoden helpen gekartelde sensaties te kalmeren en openen deuren naar positiever denken.
• Bied troostvoorwerpen aan, zoals een bepaald knuffeldier of een zachte deken, zodat kinderen zich veilig voelen en bereid zijn om obstakels waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen. Introduceer kalmerende herinneringen voor het slapen gaan om tijdens de slaap als signaal te dienen - naar verluidt heb ik al bijna twee decennia zonder het te weten oordoppen gebruikt, bedankt mama en papa!
• Gebruik 'zelfbevestigingen' als positieve mantra's om te internaliseren of het hardop wordt gezegd of gewoon wordt gedacht, zodat kinderen zichzelf eraan herinneren dat ze bepaalde uitdagingen aankunnen - vergelijkbaar met 'Ik geloof dat ik kan vliegen'... een verlangende blik op Stan Smith lol; Tegenslagen worden gemakkelijker te verwerken als ze eenmaal binnen tijdelijke kaders zijn bekeken in plaats van verwoestende vaste waarden in jeugdige geesten. Het voorzichtig herformuleren van klachten die optimistische perspectieven bieden, blijkt ook vruchtbaar"Hij wil veel vertellen. als daar geen tijd voor is, dan voelt hij zich niet gehoord of afgewezen. Dan pakt hij tijd terwijl het in die situatie niet passend is."


Vragen/dialogen:

Aan wie vertel je het als je iets spannends hebt meegemaakt?
Zou je het aan iemand anders willen vertellen? Waarom?

Wanneer heb jij je bang gevoeld? Wie was daar toen bij / Wie waren daar toen bij?
Wanneer ben jij het meest bang geweest? Wat gebeurde er toen? Wie waren daar bij?

Faalangst

 1. Als ik iets moeilijks moet doen, kan ik de avond van tevoren niet goed in slaap komen.
 2. Als ik oefen voor een spreekbeurt dan krijg ik hoofdpijn.
 3. Ik haal onvoldoendes terwijl ik tijdens een overhoring veel antwoorden wel wist.
 4. Vooraf denk ik dat ik een overhoring slecht ga maken.
 5. Voor de klas durf ik niets te zeggen.
 6. Ik klap dicht tijdens een proefwerk/spreekbeurt.
 7. Veel mensen vinden dat er bij mij meer inzit dan er bij overhoringen uit komt
 8. Als iemand kritiek op mij heeft voel ik me ellendig
 9. Tijdens een spreekbeurt kan ik van de spanning geen woord uitbrengen
 10. Ik heb last van lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn, klamme handen etc.) rondom proefwerken.

Overlijden

EXPERT:Aanleiding:

Als je met een kind praat over het verlies van een naaste, is het belangrijk om het gesprek met gevoeligheid en begrip te benaderen.

Aanpak:

Hier zijn enkele suggesties voor een productief gesprek met uw kind:
1. Bereid u eerst voor: Voordat u met uw kind gaat zitten, moet u ervoor zorgen dat u de tijd heeft genomen om uw eigen emoties te verwerken. Uw kind zal in deze moeilijke tijd naar u kijken voor begeleiding en geruststelling.
2. Begin met eerlijkheid: leg uw kind in eenvoudige bewoordingen uit wat er is gebeurd, in taal die geschikt is voor de leeftijd. Erken hun gevoelens en laat ze weten dat het oké is om verdrietig te zijn.
3. Stel open vragen: Moedig uw kind aan om zijn gedachten en gevoelens te delen door open vragen te stellen, zoals "Wat weet u nog van (naam)?", "Hoe voelt u zich als u denkt aan ( naam)?"
4. Valideer hun emoties: Laat uw kind weten dat het normaal is om verdrietig te zijn na het verlies van een dierbare. Laat ze een scala aan emoties ervaren zonder oordeel, terwijl ze toch troost en steun bieden.
5. Bied praktische hulp: Soms hebben kinderen baat bij iets concreets dat ze kunnen doen, zoals een tekening maken of een brief schrijven aan de overledene.
6. Zorg voor een gevoel van veiligheid: stel uw kind gerust dat het leven doorgaat en dat mensen die achterblijven na verloop van tijd manieren vinden om met hun pijn om te gaan.
7. Zoek hulp van buitenaf: als u significante veranderingen in gedrag, eetlust of slaappatroon opmerkt, zoek dan professionele hulp om uw kind te helpen bij het rouwproces.
Over het algemeen is de sleutel om onvoorwaardelijke liefde en steun te bieden, terwijl je je kind de ruimte geeft om zijn emoties in zijn eigen tempo te verwerken. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar met geduld en mededogen kun je je kind door deze moeilijke tijd heen leiden.


"Ze wordt kennelijk al het hele schooljaar gepest, maar daar komen we nu pas achter."


Vragen/dialogen:

Voor jonge kinderen is ‘dood’ een weinigzeggend begrip. Zij leven in het moment en hebben geen idee wat ‘nooit meer’ betekent. Het is daarom goed om kinderen het verschil tussen dood en levenloos uit te leggen.

 • Wijs op levenloze dingen, zoals een huis, speelgoed, auto, tandenborstel of stoel.
 • Leg uit wat leeft en dus ook kan doodgaan: mensen, dieren, bloemen, bomen en planten. Planten groeien, mensen halen adem en eten.
 • Wijs voorbeelden aan van iets dat dood is gegaan: een dode vogel, insect of boom. Praat er rustig over met kinderen, vaak worden zij hier niet verdrietig van.
 • Leg uit dat mensen en dieren dood kunnen gaan door ouderdom, maar ook door ziekte of een ongeluk.
 • Maak kinderen vertrouwd met rituelen rond de dood, bijvoorbeeld door het begraven van een overleden huisdier in een doosje in de tuin en het graf aan te kleden met een takje of kruis of door in huis een herinneringsplek voor het huisdier in te richten.
 • Praat openlijk over de dood. Schrik niet van vragen, want kinderen zullen zich op den duur realiseren dat ook zij sterfelijk zijn. Praat openlijk bij vragen als ‘ga ik dood’ of ‘ga jij dood’.

bron: Monuta

 • Wat mis je het meest aan degene die is overleden?
 • Is het moeilijk om over je emoties te praten?
 • Hoe zou je willen dat klasgenoten omgaan met jouw verdriet?
 • Vind je het moeilijk om dingen te doen die je vroeger leuk vond?
 • Hoe kun je herinneringen aan de persoon die is overleden koesteren?
 • Heb je iemand die je kunt vertrouwen om mee te praten over je gevoelens?
 • Ik zou willen dat mijn klasgenoten...
 • Wat doe je meestal als je verdrietig bent?
 • Op school zouden ze moeten weten dat ik....
 • Wat helpt je om te gaan met de gevoelens van boosheid en frustratie?
 • Voel je je soms alleen met je verdriet?
 • Hoe reageerde je omgeving op het nieuws van het overlijden?
 • Welke gevoelens heb je als je naar foto's van de overledene kijkt?
 • Wat zijn de dingen die je afleiden van je verdriet?
 • Heb je steun van anderen ervaren sinds het overlijden?
 • Is het moeilijk om weer naar school te gaan na het verlies?
 • Wat is je favoriete herinnering aan de overledene?
 • Zijn er bepaalde liedjes of films die je herinneren aan de overledene?
 • Hoe kun je jezelf beschermen tegen negatieve opmerkingen of ongevoelige reacties?
 • Wat zijn de dingen die je afleiden van je verdriet?
 • Wat zou je zeggen tegen iemand die net een dierbare heeft verloren?
 • Voel je je teleurgesteld in de manier waarop je omgeving met je verlies omgaat?
 • Heb je ooit de behoefte gevoeld om afstand te nemen van de mensen om je heen?
 • Wat zou je willen dat je docent doet?
 • Heb je het gevoel dat je niet meer hetzelfde bent sinds het verlies?
 • Kun je iets delen over het afscheid?
 • Heb je het gevoel dat je op school begrepen wordt?
 • Als je nog een ding tegen je dierbare kon zeggen, wat zou dat dan zijn?
 • Kun je thuis open praten over je gevoelens?
 • Zijn er bepaalde rituelen die je helpen om het verlies te verwerken?
 • Hoe kunnen je klasgenoten je helpen in deze moeilijke tijd?
 • Voel je je schuldig over dingen die je wel of niet hebt gedaan voor het overlijden?
 • Denk je dat je verantwoordelijk bent voor het verlies van de persoon?
 • Heb je het gevoel dat anderen je niet begrijpen?
 • Hoe kun je omgaan met moeilijke dagen zoals verjaardagen en feestdagen?
 • Denk je dat je ooit weer gelukkig kunt zijn?
 • Voel je je jaloers op anderen die nog wel hun dierbaren hebben?
 • Hoe ga je om met het zien van foto's of video's van de persoon die is overleden?
 • Vind je het moeilijk om over de persoon die is overleden te praten?
 • Zijn er mensen in je omgeving die het moeilijk maken om met het verlies om te gaan?
 • Vind je het moeilijk om hulp te vragen bij het omgaan met het verlies?
 • Zijn er dingen die je had willen zeggen of doen voordat de persoon overleed?
 • Voel je je gesteund vrienden en leerkrachten op school?
 • Hoe ga je om met het zien van foto's of video's van de persoon die is overleden?
 • Zijn er activiteiten die je helpen om even aan het verdriet te ontsnappen?
 • Heb je behoefte aan meer steun van je omgeving?
 • Heb je het gevoel dat het verdriet minder wordt of juist erger?
 • Heb je het gevoel dat je vastzit in het verdriet?
 • Heb je een foto van je dierbare mee. Wil je de foto laten zien?
 • Voel je je gesteund door het delen van herinneringen aan de persoon die is overleden?
 • Hoe kun je omgaan met de vraag waarom dit moest gebeuren?
 • Vind je het moeilijk om te praten over de dood met anderen?
 • Als ik alleen ben denk ik soms...
 • Heb je het gevoel dat je verdriet hebt om iets dat niet meer kan gebeuren in de toekomst?
 • Voel je je schuldig over dingen die je misschien anders had kunnen doen?
 • Voel je je onbegrepen door mensen die geen verlies hebben meegemaakt?
 • Kun je je goed concentreren op school sinds het verlies?

Verliefd

EXPERT:Aanleiding:


Aanpak:"Ze wordt kennelijk al het hele schooljaar gepest, maar daar komen we nu pas achter."


Vragen/dialogen:

Artikel: De Vertelknuffel als geduldige vriend

— Klik-magazine / Mariët Ebbinge —

'Klik-magazine', het kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg interviewde ons en schreef een integer verhaal over de essentie van de Vertelknuffel.

Yes!Delft Pitch: Een rustig kind...

“Uniek buitenbeentje met een betekenisvolle missie en veelzijdige oplossing” was wat diverse partijen Lex en mij teruggaven, na een geslaagde pitch met 8 andere, super gedreven, sociale startups bij Yes!Delft.


Research out of the box

Onderzoek door studenten levert altijd weer invalshoeken op die we zelf nooit hadden kunnen bedenken. Bijvoorbeeld: Hoe staat het met het stressniveau van studenten en kan de Vertelknuffel daarbij helpen?

Vertelknuffel goes International!

De Vertelknuffel is even op reis naar De World Expo in Dubai!

Samen met Nick van Breda vraagt Sambuddy daar aandacht voor het kind dat gehoord wil worden. In gesprek met diverse internationale organisaties merken we ook daar veel interesse in onze Vertelknuffel, die overigens alle talen spreekt.

Lezing in VR op Event van Stichting ICTU

Nick van Breda en Raoul Postel hebben op het Inspiratiefestival van Stichting ICTU, de ict-organisatie van de overheid, een mooie lezing gegeven over de de ontwikkeling van de Vertelknuffel Sambuddy. Deze werd als livestream uitgezonden naar de bezoekers, maar men kon deze lezing ook in Virtual Reality bijwonen. Veel dank aan ICTU voor deze prachtige gelegenheid!

WINNAAR Computable Awards!

Team Vertelknuffel Sambuddy is in 2021 uitgeroepen tot winnaar van de Computable Awards in de categorie onderwijs!

Vertelknuffel interview op Radio 1

Nick van Breda (SamBuddy) is door NPO Radio 1 uitgenodigd om te vertellen over de Vertelknuffel....

Een thuis voor laatste prototypes!

Vandaag een Vertelknuffel mogen overhandigen op de basisschool Oscar Romero (RVKO) in Rotterdam Crooswijk. En... de laatste van 10 prototype-knuffels, is bezorgd bij het HU-LAB van de Hogeschool Utrecht....

Pitch bij High Tech NL 'Dragons meet robots, IoT en AI'

Eind januari 2021 hebben we Vertelknuffel SamBuddy gepitched bij Dragons meet Robots, IoT en AI in Eindhoven....

Research Social Robotics

De Vertelknuffel wordt inmiddels ook als effectief onderzoeks-product gebruikt door de onderzoeksgroep Social Robotics van de Hogeschool Utrecht....

Twee knuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo, Waalwijk

Vandaag 2 prototype Vertelknuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo. Wij zijn heel blij dat zij gaan testen of ook ouderen blij worden van deze knuffel...

Eerste Knuffel overgedragen aan Basischool Anne de Vries, Epe

Vandaag is de eerste Vertelknuffel overgedragen aan Basisschool Anne de Vries in Epe in de persoon van initiatiefneemster Joanne Coes.

10 Pilot-Partners

Om dit prototype te vertalen naar een prachtig product, werken we samen met een tiental Pilot-partners die allemaal een prototype hebben aangeschaft....

Development Hardware Software

Tijdens de eerste Prototype-fase is de vraag om een vertelknuffel technisch gerealiseerd door creativehubs.nl...

Startup & Running met de Knuffelfabriek!

Proud to present de VertelKnuffel SamBuddy voor Onderwijs & Zorg! Naast het doel om kinderen makkelijk hun verhaal te laten doen tijdens emotionele momenten, gaat de productie van de knuffel ook werkgelegenheid verschaffen aan mensen met een verstandelijke beperking bij de Knuffelfabriek!