Vertelknuffel SAMbuddy

Vertelknuffel SAMbuddy

Vertelknuffel SAMbuddy met Computable Award

Hoe wordt de Vertelknuffel gebruikt?

back

Problematiek

VOLWASSENE KIND
 • wil een gelukkig kind
 • is in onzekerheid
 • wil kind begrijpen
 • voelt onmacht bij hulp aan kind
 • heeft het verhaal van kind nodig
 • is beperkt in tijd en wordt niet volledig vertrouwd
 • wil zonder drempel het verhaal horen
 • wil eigen moment kiezen om te luisteren
 • wil niet tot last zijn
 • zit in emotie
 • wil door volwassene begrepen worden
 • voelt onmacht bij uiten aan volwassene
 • heeft een oplossing van volwassene nodig
 • heeft rust en vertrouwen nodig
 • wil zonder drempel het verhaal vertellen
 • wil eigen moment kiezen om te vertellen
ZORGORGANISATIE / SCHOOL OUDER
 • ziet vertelknuffel als breed inzetbaar hulpmiddel waar budget voor is
 • heeft ervaring met managen van verhalen
 • ziet vertelknuffel als effectief hulpmiddel om meer informatie te vergaren
 • ziet vertelknuffel als iets extra’s dat betaalbaar/verzekerd moet zijn
 • heeft geen ervaring bij managen van verhalen
 • ziet vertelknuffel als knuffel die troost biedt en als redmiddel bij zware problematiek

Helpt:

 • om als eerste het verhaal op te vangen, voordat de leerkracht/begeleider/therapeut beschikbaar is;
 • bij stressreductie bij kinderen;
 • om een gestructureerder gesprek op gang te krijgen met een kind;
 • om de kern / emotie in het verhaal te zien. Dus wat er achter de emotie zit;
 • het kind te leren verwoorden wat er speelt, zodat het dat later ook bij volwassenen kan uiten;
 • in elke taal en met eigen stem.

Te gebruiken als professioneel hulpmiddel bij de communicatie tussen cliënt en begeleider/leerkracht/behandelaar.

 • Zorg voor vertrouwen tussen de gever en gebruiker
 • Leg vooraf aan de gebruiker uit wie de opnames beluistert
 • Laat de gebruiker achteraf weten dat deze gehoord is

Het kind bepaalt zelf middels de opnameknop of het verhaal wordt opgenomen;
De Vertelknuffel is niet gekoppeld met internet en waarbij de app op de knuffel zelf draait;
Degene met WiFi-toegang tot de Vertelknuffel is de enige die de verhalen kan beluisteren.Onderzoek


Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen zich prettig voelen bij interactie met een robot, zoals de eenvoudige zachte Vertelknuffel SamBuddy.


De stressverlagende werking van Vertelknuffel SamBuddy ten opzichte van traditionele interventies is vergelijkbaar.


Eenvoudige, beter betaalbare robots, zoals Vertelknuffel SamBuddy, kunnen worden gezien als een haalbare optie voor stressvermindering in situaties waar meer geavanceerde apparaten niet beschikbaar zijn


Vertelknuffel SamBuddy, biedt kinderen een nieuw hulpmiddel om gehoord te worden. Kinderen kunnen negatieve ervaringen (zoals gepest worden) delen die anders onopgemerkt zouden blijven.


Het belangrijkste resultaat van het onderzoek naar Vertelknuffel SamBuddy, waarin de impact van meerdere robotfuncties (intonatie, mannelijke/vrouwelijke stem en humor) op het vertrouwen van kinderen werd getest, was dat, ongeacht de kenmerken, kinderen over het algemeen een hoog vertrouwensniveau aangaven.


Over het algemeen lachten kinderen meer tijdens de interactie met Vertelknuffel SamBuddy, in vergelijking met traditionele interventies, hoewel een aanzienlijk aantal kinderen enig ongemak vertoonde tijdens interactie met de robot.Inzetbaarheid

Pesten

Pestgedrag is niet altijd goed waar te nemen. De vertelknuffel kan hierbij helpen, omdat het gepeste kind op een zelf gekozen moment hierover kan vertellen. Voor deze toepassing adviseren we een private plek, zoals een stilteruimte, waar het kind kan vertellen wat er speelt, zonder dat anderen dit zien.

Gevoelige onderwerpen

Bij onderwerpen als gender-identiteit, sexuele voorkeur, disciminatie, vluchtelingen kan de Vertelknuffel een neutrale rol spelen. Door het inspreken van vragen en die door de vertelknuffel te laten stellen, voelen kinderen zich vaak veiliger en minder verlegen om een antwoord te geven.

Ouder-kind relatie

Het is als ouder niet eenvoudig om te begrijpen wat er in het hoofd van het kind omgaat. De Vertelknuffel kan de brug zijn tussen de beleving van het kind en de ondersteuning van de ouder. We adviseren bij thuisgebruik een goede begeleiding van de knuffel door de ouder(s). Als een kind iets inspreekt en de opnameknop ingedrukt houdt, dan weet het heel goed dat er iemand meeluistert. Het wil dan ook echt gehoord worden.

Angsten

Bij angsten is de Vertelknuffel een veilig luisterend oor. Door inspreken of inzingen van verhaal of lied met eigen vertrouwde stem, kan de angst verminderen en voor afleiding zorgen.

Dagboek

Naast het gebruik tussen de volwassene en het kind, kun je er ook voor kiezen om de knuffel geheel met wifi-code aan het kind te geven. De Vertelknuffel kan dan bijvoorbeeld als dagboek gebruikt worden.

Kind in isolatie

Wanneer een kind noodgedwongen in isolatie zit, kan de Vertelknuffel troost bieden en een uitlaatklep voor gedachtes.

Vluchteling

Gedwongen moeten vluchten uit je land en na een enorm zware tocht onderdak vinden in een onbekend land zorgt voor trauma's. De Vertelknuffel is onafhankelijk van taal, waardoor kinderen op hun eigen manier tegen de knuffel kunnen praten.

Langdurig ziek

Langdurig zieke kinderen ontvangen vaak veel functionele aandacht of over het behandelproces. Maar hoe het zich hier nu onder voelt, blijft nog vaak onderbelicht. Dat is overigens ook in de volwassenen-zorg  nog vaak het geval. De Vertelknuffel biedt troost en een maatje tijdens het proces. Verplegend personeel en/of artsen kunnen regelmatig nieuw informatie en vragen inspreken, waardoor het kind op de hoogte blijft, maar ook zelf verhaal kan doen over de situatie en gedachtes.

Spraak en taalondersteuning

De Vertelknuffel kan als hulpmiddel worden ingezet om taalvaardigheid te oefenen. Taaloefeningen kunnen worden ingesproken en door het kind worden uitgevoerd.


Nieuw prototype ontwerp Siem de Zon

4 Leerlingen van het Melanchton College in Berschenhoek hebben een nieuwe vorm knuffel ontwikkeld: Siem de Zon. Het is nog een prototype, maar er is zeker interesse om de vorm van een zon op te nemen in de collectie....

Artikel: De Vertelknuffel als geduldige vriend

— Klik-magazine / Mariët Ebbinge —

'Klik-magazine', het kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg interviewde ons en schreef een integer verhaal over de essentie van de Vertelknuffel.

Yes!Delft Pitch: Een rustig kind...

“Uniek buitenbeentje met een betekenisvolle missie en veelzijdige oplossing” was wat diverse partijen Lex en mij teruggaven, na een geslaagde pitch met 8 andere, super gedreven, sociale startups bij Yes!Delft. Bekijk hier onze pitch:

Vertelknuffel goes International!

De Vertelknuffel is even op reis naar De World Expo in Dubai!

Samen met Nick van Breda vraagt Sambuddy daar aandacht voor het kind dat gehoord wil worden. In gesprek met diverse internationale organisaties merken we ook daar veel interesse in onze Vertelknuffel, die overigens alle talen spreekt.

Lezing in VR op Event van Stichting ICTU

Nick van Breda en Raoul Postel hebben op het Inspiratiefestival van Stichting ICTU, de ict-organisatie van de overheid, een mooie lezing gegeven over de de ontwikkeling van de Vertelknuffel Sambuddy. Deze werd als livestream uitgezonden naar de bezoekers, maar men kon deze lezing ook in Virtual Reality bijwonen. Veel dank aan ICTU voor deze prachtige gelegenheid!

WINNAAR Computable Awards!

Team Vertelknuffel Sambuddy is in 2021 uitgeroepen tot winnaar van de Computable Awards in de categorie onderwijs!

Vertelknuffel interview op Radio 1

Nick van Breda (SamBuddy) is door NPO Radio 1 uitgenodigd om te vertellen over de Vertelknuffel....

Een thuis voor laatste prototypes!

Vandaag een Vertelknuffel mogen overhandigen op de basisschool Oscar Romero (RVKO) in Rotterdam Crooswijk. En... de laatste van 10 prototype-knuffels, is bezorgd bij het HU-LAB van de Hogeschool Utrecht....

Pitch bij High Tech NL 'Dragons meet robots, IoT en AI'

Eind januari 2021 hebben we Vertelknuffel SamBuddy gepitched bij Dragons meet Robots, IoT en AI in Eindhoven....

Research Social Robotics

De Vertelknuffel wordt inmiddels ook als effectief onderzoeks-product gebruikt door de onderzoeksgroep Social Robotics van de Hogeschool Utrecht....

Twee knuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo, Waalwijk

Vandaag 2 prototype Vertelknuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo. Wij zijn heel blij dat zij gaan testen of ook ouderen blij worden van deze knuffel...

Eerste Knuffel overgedragen aan Basischool Anne de Vries, Epe

Vandaag is de eerste Vertelknuffel overgedragen aan Basisschool Anne de Vries in Epe in de persoon van initiatiefneemster Joanne Coes.

10 Pilot-Partners

Om dit prototype te vertalen naar een prachtig product, werken we samen met een tiental Pilot-partners die allemaal een prototype hebben aangeschaft....

Startup & Running met de Knuffelfabriek!

Proud to present de VertelKnuffel SamBuddy voor Onderwijs & Zorg! Naast het doel om kinderen makkelijk hun verhaal te laten doen tijdens emotionele momenten, gaat de productie van de knuffel ook werkgelegenheid verschaffen aan mensen met een verstandelijke beperking bij de Knuffelfabriek!