Vraag- en Vertel Knuffel

Vraag- en Vertel Knuffel

'SamBuddy' voor Onderwijs & Zorg

Gebruiksaanwijzing

back

Disclaimer:
Deze vertelknuffel is nu nog in de prototype-fase. Wij hebben gestreefd naar een optimaal, gebruiksvriendelijk prototype, maar kunnen nog geen garanties geven op een foutloze werking of ontbreken van haperingen. In geval van problemen, lees het onderstaande door en bel anders met Raoul Postel: 06 14 657 653 voor hulp en advies.


DE KNUFFEL AANSLUITEN EN AAN/UIT ZETTEN

De knuffel wordt geleverd met USB aansluiting  en 5 Volt adapter voor in het stopcontact. Na aansluiten gaat de knuffel vanzelf aan. Het lampje vooraan de knuffel brandt zacht tijdens het opstarten (ongeveer 1 minuut). Zodra het lampje uit is, na 60 seconden, is de knuffel klaar om op te nemen. Eerder zal de knuffel niet reageren.

Zet de knuffel na gebruik uit, door de stekker uit het stopcontact te trekken.

POWERBANK-ACCU:
Desgewenst kan er een powerbank/accu worden aangesloten (niet meegeleverd). Hierdoor wordt de knuffel mobiel en kan deze worden meegenomen. Let er dan wel op dan de powerbank minimaal 2 Ampère (2000mAh) Output kan geven en goed is opgeladen. Zodra de powerbank te weinig vermogen levert, zal de knuffel blijven herstarten en daardoor niet meer reageren. De Powerbank kan via de ritsluiting in de knuffel worden geplaatst.

WAARSCHUWING: Laat de knuffel nooit voor meerdere uren, onbeheerd aan staan! Trek altijd de stekker eruit als deze langere tijd niet gebruikt wordt.

NB. na het uitzetten kun je, in donkere omgeving, nog een groen lampje zien branden in de staart. Dit is het accu lampje van de speaker. Dit kan geen kwaad. De speaker laadt vanzelf weer op, zodra de knuffel wordt aangezet.OPGENOMEN ANTWOORDEN BELUISTEREN VIA DE APP

OP SMARTPHONE OF COMPUTER

Maak via WiFi verbinding met de knuffel:
   WIFI: VERTELKNUFFEL
   wachtwoord: ******
(via bijgeleverd kaartje of opvragen via info@vertelknuffel.nl)

Open een internetbrowser

Type de volgende URL in: 192.168.220.1 of vertelknuffel.local en ga

Op deze pagina kunnen de opgenomen antwoorden worden beluisterd, maar ook:

 • Opgenomen bestanden verwijderen
 • Opgenomen bestanden downloaden
 • Zes MP3-muziek bestanden worden geupload onder de DIALOOG-knop.
 • Alle bestanden onder de DIALOOG- en RANDOM-knop verwijderen
 • Tips ontvangen voor diverse vraagstellingem

NB. Degene die de app bedient heeft geen internet-toegang tijdens het gebruik ervan. Zo kan er niet ongemerkt gedeeld worden naar derden.
NB. Ververs het browservenster om de meest recente opnames te tonen.

HULP, VRAGEN & OPMERKINGENEEN ANTWOORD INSPREKEN (grote knop in het midden)

    1. Houd de grote, middelste knop ingedrukt
    2. Het lampje gaat knipperen. Houd de knop ingedrukt!
    3. Spreek en vertel, terwijl de knop ingedrukt blijft
    4. Laat de knop los na het inspreken

 • opnames kunnen worden beluisterd en verwijderd via de app
 • ingedrukt houden van de knop is nodig omwille van privacy. Er wordt alleen opgenomen als de knop is ingedrukt.


EEN UNIEKE VRAAG INSPREKEN (6 knoppen)

    1. Houd een van de 6 knoppen ingedrukt
    2. Na 5 seconden knippert het lampje. Houd de knop ingedrukt!
    3. Start met inspreken
    4. Laat de knop los na het inspreken

 • 1 vraag per knop
 • een nieuwe vraag overschrijft de oude opname


RANDOM VRAGEN INSPREKEN  (1 knop)

    1. Houd de anders-gekleurde knop ingedrukt
    2. Na 5 seconden knippert het lampje. Houd de knop ingedrukt!
    3. Start met inspreken
    4. Laat de knop los na het inspreken

 • knop kan vele vragen bevatten die random worden afgespeeld
 • Bij weinig vragen, is de kans groter dat een vraag twee keer achter elkaar wordt gesteld.

DIALOOG VRAGEN INSPREKEN
EN MP3 BELUISTEREN (1 knop)

    1. Houd de anders-gekleurde knop ingedrukt
    2. Na 5 seconden knippert het lampje. Houd de knop ingedrukt!
    3. Start met inspreken
    4. Laat de knop los na het inspreken

 • kan vele vragen bevatten
 • worden op volgorde afgespeeld
 • via de app kunnen hierin ook mp3-muziekbestanden worden geupload

LET OP: deze knop vertoont een probleem, waardoor je soms 2 tot 3 keer door moet klikken voor de eerste opnames worden afgespeeld. Bij meer dan 5 opnames lijkt dit probleem verdwenen.

TIP: onder deze knop kunnen via de app  zes MP3-muziekbestanden worden geupload. Zo kan de knuffel ook als eenvoudige muziekspeler worden gebruikt.

Tips voor diverse vraagstellingen nodig? Kijk onderaan de app voor ideeën!


OPNAMES VERWIJDEREN / DOWNLOADEN

    1. Open de app
    2. Klik op het kruisje of download-icoon achter het bestand

LET OP: in de knuffel zit een kleine computer met ongeveer 10G gigabyte aan vrij geheugen. Het is daarom aan te raden de bestanden wegelmatig te op te schonen/verwijderen. Ook in verband met de privacy.


REINIGEN

De knuffel kan helaas nog niet gewassen worden i.v.m. de electronica. In toekomstige versies zal hier een oplossing voor worden gezocht. De knuffel kan wel met een vochtige doek worden afgeveegd.


PROBLEMEN OPLOSSEN

 1. Reageert de knuffel niet, trek dan de stekker eruit en weer stop deze er weer in. Wacht 1 minuut totdat de knuffel is opgestart.
 2. Reageert de knuffel niet bij gebruik van een powerbank, test eerst of het met de USB-adapter wel werkt. Zo ja, dan heeft de Powerbank niet voldoende stroom.
 3. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met Raoul Postel: 06 14 657 653

HULP, VRAGEN & OPMERKINGEN

Vertelknuffel interview op Radio 1

Vertelknuffel interview op Radio 1

Nick van Breda (SamBuddy) is door NPO Radio 1 uitgenodigd om te vertellen over onze Vertelknuffel. Een interview vol nieuwsgeierigheid, maar ook kritische vragen, waarin Nick het belang van de knuffel goed uitlegd. Ook wordt de onbekendheid en onzekerheid met inzetten van robotica in onderwijs goed belicht.

Beluister de uitzending

Voorgedragen voor Nominatie Computable Awards!!!

Voorgedragen voor Nominatie Computable Awards!!!

in 2021 is SamBuddy Voorgedragen voor de nominatie voor de Computable Awards in de categorie onderwijsinnovaties! Hier zijn we heel trots op. Onlangs pitchen Raoul Postel (SamBuddy) samen met Matthijs Smakman (Hogeschool Utrecht en VU) en Joanne Coes, (Basisonderwijs Anne de Vries, Epe) voor het Juryberaad, waarbij de jury aangaf heel blij te worden van ons project. Zodra er meer bekend is over of we zijn genomineerd, delen we dat hier.

Een thuis voor laatste prototypes!

Een thuis voor laatste prototypes!

Vandaag een Vertelknuffel mogen overhandigen op de basisschool Oscar Romero (RVKO) in Rotterdam Crooswijk. Zij zien als innovatieve school veel mogelijkheden om de knuffel in te zetten bij gesprekken met kinderen. Door een variatie aan moedertalen bij kinderen op deze school kan de knuffel ook helpen doordat deze in een andere taal wordt ingesproken.

Tijdens de mooie selectieronde door 4 leerlingen kwam de oranje knuffel als gekozen winnaar uit de bus! Kinderen kiezen dus niet per definitie de zachtste knuffel, blijkt hieruit ;)

En... de laatste van 10 prototype-knuffels, is bezorgd bij het HU-LAB van de Hogeschool Utrecht. Zij faciliteren technologie en innovaties aan diverse opleidingen, binnen de Hogeschool Utrecht, zoals de PABO en Zorg-opleiding. Prachtig dat ook docenten in opleiding gebruik kunnen maken van de Vertelknuffel!

Pitch bij High Tech NL 'Dragons meet robots, IoT en AI'

Pitch bij High Tech NL 'Dragons meet robots, IoT en AI'

Onlangs hebben we vertelknuffel SamBuddy gepitched bij Dragons meet Robots, IoT en AI in Eindhoven. Uit de vele aanmeldingen waren wij met 4 andere bedrijven gekozen om te pitchen voor 3 dragons. Als enige social startup, nog best een uitdaging. We ontvingen veel positieve reacties op ons idee! Wij danken de organisatie voor deze gelegenheid.


Twee knuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo, Waalwijk

Twee knuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo, Waalwijk

Vandaag 2 prototype Vertelknuffels overgedragen aan Zorgorganisatie Schakelring/MijZo. Wij zijn heel blij dat zij gaan testen of ook ouderen blij worden van deze knuffel!

Schakelring ondersteunt ouderen in regio Waalwijk, Heusden, Loon op Zand en Tilburg. Vanuit een mensgerichte cultuur vormen (wijk)bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers samen Schakelring. Stuk voor stuk betrokken mensen met een warm hart. Mensen die met de handen uit de mouwen klaarstaan om een ander te helpen. Allen met één missie: ondersteunen van ouderen bij het leven en genieten, van mens tot mensen.

Eerste Knuffel overgedragen aan Basischool Anne de Vries, Epe

Eerste Knuffel overgedragen aan Basischool Anne de Vries, Epe

Vandaag is de eerste Vertelknuffel overgedragen aan Basisschool Anne de Vries in Epe in de persoon van initiatiefneemster Joanne Coes. Zij gaat de knuffel testen in de stilteruimte, met kinderen die even hun verhaal kwijt willen.


Development Hardware Software

Development Hardware Software

Tijdens de eerste Prototype-fase is het concept technisch gerealiseerd door creativehubs.nl. Dus antwoord op de vraag: Kan dit werken en hoe dan?

Vanuit de tweede Prototype-fase waarin de naaibare technologie is onderzocht, hebben we 10 prototypes opgeleverd die momenteel getest en gevalideerd worden bij diverse partners in onderwijs en ouderenzorg.

Omdat de techniek uit de tweede Prototype-fase beperkingen kent, met name op audiokwaliteit, is op dit moment de eerste upgrade van de Vertelknuffel in de maak. Hierin wordt de geluidskwaliteit, hardware, software en beveiliging verbetert. Ook worden er enkele sensoren toegevoegd. We verwachten in het najaar van 2021 een batch van 50 Vertelknuffels te kunnen leveren, inclusief een update van de huidige 10 prototypes.


Tegelijk onderzoeken we samen met hardware-ontwikkelaar Topic Embedded Systems in Best, hoe we de onderdelen compacter en efficiënter kunnen maken. Hierdoor kunnen we grotere aantallen produceren. Streven is een eerste batch van 250 stuks begin 2022.

Research Social Robotics

Research Social Robotics

Inmiddels kunnen we rekenen op veel belangstellenden uit diverse hoeken in zorg en educatie. We testen de VertelKnuffel SamBuddy momenteel bij diverse doelgroepen bij scholen, geestelijke gezondheidszorg  en ouderenzorg.

De eerste onderzoeksgroep van de Hogeschool Utrecht (Social Robotics) heeft hun onderzoeksresultaten gepresenteerd. Zij hebben 10 weken lang VertelKnuffel SamBuddy onderzocht op mogelijkheden en effectiviteit bij kinderen. Kinderen bleken de knuffel snel te vertrouwen en het als een positieve ervaring te beschouwen om tegen de knuffel te praten! Onderzoeksresultaten worden hier later gedeeld.

Op basis van hun resultaten, passen we de knuffel aan en ontdekken we waar deze het beste tot zijn recht komt. Inmiddels staat er een nieuwe onderzoeksgroep klaar voor verder onderzoek. Hier zijn we heel blij mee!

Startup & Running met de Knuffelfabriek!

Startup & Running met de Knuffelfabriek!

Proud to present de VertelKnuffel SamBuddy voor Onderwijs & Zorg! Naast het doel om kinderen makkelijk hun verhaal te laten doen tijdens emotionele momenten, gaat de productie van de knuffel ook werkgelegenheid verschaffen aan mensen met een verstandelijke beperking bij de Knuffelfabriek!

Momenteel wordt in de KnuffelFabriek hard gewerkt aan de vorm van de knuffel. De uitdagingen zijn

 • het veilig verwerken van de technologie
 • relatief eenvoudig te produceren
 • aaibare knuffel
 • uitwasbaaar maken en goed te ontsmetten
 • geschikt maken voor 'ruwe' doelgroepen
Partners

Partners

Om dit prototype te vertalen naar een prachtig product, werken we samen met een aantal partners. Zij helpen bij de productie of valideren de vertelknuffel onder hun eigen doelgroep. Er worden inmiddels 7 knuffels getest. Er zijn er nog 3 beschikbaar voor deze unieke pilot!